Dịch vụ hosting

bg-hosting

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho thuê máy chủ với các gói dịch vụ như sau:

BẢNG GIÁ

Tên gói dịch vụ Thông tin Phí cài đặt Phí duy trì (01 tháng)
Doanh nghiệp
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông hàng tháng: Không giới hạn
 • Email: 05
 • Tài khoản FTP: Không hạn chế
 • Cơ sở dữ liệu mySQL: 02
 • Domain: 02
 • Sub-Domain: Không hạn chế
305.000đ 102.000đ
Doanh nghiệp tăng cường
 • Dung lượng lưu trữ: 4GB
 • Băng thông hàng tháng: Không giới hạn
 • Email: 10
 • Tài khoản FTP: Không hạn chế
 • Cơ sở dữ liệu mySQL: 05
 • Domain: 03
 • Sub-Domain: Không hạn chế
305.000đ 150.000đ
Thương mại điện tử
 • Dung lượng lưu trữ: 5GB
 • Băng thông hàng tháng: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không hạn chế
 • Cơ sở dữ liệu mySQL: 08
 • Domain: 04
 • Sub-Domain: Không hạn chế
305.000đ 205.000đ
Chuyên nghiệp
 • Dung lượng lưu trữ: Không giới hạn
 • Băng thông hàng tháng: Không giới hạn
 • Email: Không giới hạn
 • Tài khoản FTP: Không hạn chế
 • Cơ sở dữ liệu mySQL: 10
 • Domain: 10
 • Sub-Domain: Không hạn chế
305.000đ 599.000đ

Chi tiết liên hệ hotline: 096.185.79.88


X