Phần mềm

cPanel-logo

Phần mềm cPanel

 

Bản quyền Giá
Bản quyền cPanel 1 năm cho Server 8.200.000đ
Bản quyền cPanel 1 năm cho VPS 4.200.000đ

plesk_service_icon_rgb-300x300

Phần mềm Plesk

Bản quyền Giá
10 Domains 200.000đ/tháng
Plesk Power Pack 300.000đ/tháng
Plus 1.800.000đ/tháng
X